شوق دیدنت...

دلمنمیسوزه واسه پولـــی که حرومت کــردم ..اصلا!!دلـــــم نمیـسوزه واســـه وقتی که برات گـذاشــتم..ابدا!!فقــــــطدلــــــــــم برای اون شـوقی که برای دیدنت داشــتممیســــوزه!!!
/ 13 نظر / 30 بازدید
بهمن 92
4 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
9 پست
مرداد 92
16 پست
تیر 92
33 پست
خرداد 92
9 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
36 پست
دی 91
31 پست